Anställning Ort Sista ansökningsdag
Fritidspedagog/Lärare i fritidshem, tills vidare Arjeplog 2022-10-28
Socialsekreterare, två tjänster, tills vidare Arjeplog 2022-10-30
Sjuksköterska/Distriktssköterska Arjeplog 2022-10-31
Arbetsterapeut Arjeplog 2022-10-31
Lärare i grundskolan, lågstadiet år 1-3, tills vidare, 2 tjänster Arjeplog 2022-10-31
Lärare i grundskolan, årskurs 4-9, tills vidare Arjeplog 2022-10-31
Lärare svenska och engelska i grundskolan årskurs 4 - 9 Arjeplog 2022-10-31
Intresseanmälan
Öppen ansökan/intresseanmälan