Anställning Ort Sista ansökningsdag
Klasslärare årskurs 4-6 Arjeplog 2023-06-21
Förskollärare, tills vidare Arjeplog 2023-06-18
Klassassistenter, vikariat Arjeplog 2023-06-05
Arbetsterapeut Arjeplog 2023-06-05
Handläggare, individ- och familjeomsorg, viss tid Arjeplog 2023-07-31
Sjuksköterska/Distriktssköterska, tills vidare Arjeplog 2023-06-11
Legitimerad Fysioterapeut, vikariat Arjeplog 2023-08-20
Brandinspektör Arjeplog 2023-06-30
Socialsekreterare, två tjänster, tills vidare Arjeplog 2023-07-31
Intresseanmälan
Öppen ansökan/intresseanmälan